کمترین: 
5163
بیشترین: 
5199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5176
زمان: 
2/5 16:00
قیمت لاری گرجستان امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 5176 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":5199},{"date":"1398/02/05 13:00","price":5198},{"date":"1398/02/05 14:00","price":5163},{"date":"1398/02/05 15:00","price":5183},{"date":"1398/02/05 16:00","price":5176}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398