کمترین: 
36241
بیشترین: 
36492
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36329
زمان: 
2/5 16:00
قیمت ریال عمان امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 36329 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":36492},{"date":"1398/02/05 13:00","price":36490},{"date":"1398/02/05 14:00","price":36241},{"date":"1398/02/05 15:00","price":36384},{"date":"1398/02/05 16:00","price":36329}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398