کمترین: 
3845
بیشترین: 
3872
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3854
زمان: 
2/5 16:00
قیمت ریال قطر امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 3854 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":3872},{"date":"1398/02/05 13:00","price":3871},{"date":"1398/02/05 14:00","price":3845},{"date":"1398/02/05 15:00","price":3860},{"date":"1398/02/05 16:00","price":3854}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398