کمترین: 
3734
بیشترین: 
3760
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3743
زمان: 
2/5 16:00
قیمت ریال عربستان امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 3743 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":3760},{"date":"1398/02/05 14:00","price":3734},{"date":"1398/02/05 15:00","price":3749},{"date":"1398/02/05 16:00","price":3743}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398