کمترین: 
8237
بیشترین: 
8294
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8257
زمان: 
2/5 16:00
قیمت منات آذربایجان امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 8257 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":8294},{"date":"1398/02/05 13:00","price":8293},{"date":"1398/02/05 14:00","price":8237},{"date":"1398/02/05 15:00","price":8269},{"date":"1398/02/05 16:00","price":8257}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398