کمترین: 
216
بیشترین: 
219
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
216
زمان: 
2/5 16:00
قیمت روبل روسیه امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 216 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":219},{"date":"1398/02/05 14:00","price":217},{"date":"1398/02/05 16:00","price":216}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398