کمترین: 
1468
بیشترین: 
1495
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1468
زمان: 
2/5 16:00
قیمت کرون سوئد امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1468 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":1495},{"date":"1398/02/05 13:00","price":1494},{"date":"1398/02/05 14:00","price":1484},{"date":"1398/02/05 15:00","price":1470},{"date":"1398/02/05 16:00","price":1468}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398