کمترین: 
181
بیشترین: 
182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
181
زمان: 
2/5 16:00
قیمت افغانی امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 181 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":182},{"date":"1398/02/05 14:00","price":181},{"date":"1398/02/05 15:00","price":182},{"date":"1398/02/05 16:00","price":181}
بروزرسانی در تاریخ 11 اسفند 1399