کمترین: 
13725
بیشترین: 
13820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13738
زمان: 
2/5 16:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 13738 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":13820},{"date":"1398/02/05 13:00","price":13819},{"date":"1398/02/05 14:00","price":13725},{"date":"1398/02/05 15:00","price":13760},{"date":"1398/02/05 16:00","price":13738}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398