کمترین: 
9244
بیشترین: 
9308
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9254
زمان: 
2/5 16:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 9254 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:30","price":9308},{"date":"1398/02/05 14:00","price":9244},{"date":"1398/02/05 15:00","price":9265},{"date":"1398/02/05 16:00","price":9254}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398