کمترین: 
432300
بیشترین: 
433700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
433300
زمان: 
2/5 16:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 433300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":433000},{"date":"1398/02/05 13:00","price":433700},{"date":"1398/02/05 14:00","price":433300},{"date":"1398/02/05 15:00","price":432300},{"date":"1398/02/05 16:00","price":433300}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398