کمترین: 
9831
بیشترین: 
9899
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9831
زمان: 
2/5 16:00
قیمت دلار استرالیا امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 9831 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":9899},{"date":"1398/02/05 12:30","price":9899},{"date":"1398/02/05 13:00","price":9898},{"date":"1398/02/05 14:00","price":9831},{"date":"1398/02/05 15:00","price":9840},{"date":"1398/02/05 16:00","price":9831}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398