کمترین: 
1868000
بیشترین: 
1880300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1871700
زمان: 
2/5 16:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1871700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":1880300},{"date":"1398/02/05 13:00","price":1878700},{"date":"1398/02/05 14:00","price":1868000},{"date":"1398/02/05 15:00","price":1875000},{"date":"1398/02/05 16:00","price":1871700}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398