کمترین: 
10381
بیشترین: 
10453
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10391
زمان: 
2/5 16:00
قیمت دلار کانادا امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 10391 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":10453},{"date":"1398/02/05 13:00","price":10452},{"date":"1398/02/05 14:00","price":10381},{"date":"1398/02/05 15:00","price":10404},{"date":"1398/02/05 16:00","price":10391}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398