کمترین: 
12508
بیشترین: 
12590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12581
زمان: 
2/5 16:00
قیمت ین ژاپن امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 12581 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":12580},{"date":"1398/02/05 13:00","price":12590},{"date":"1398/02/05 14:00","price":12508},{"date":"1398/02/05 15:00","price":12569},{"date":"1398/02/05 16:00","price":12581}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398