کمترین: 
2081
بیشترین: 
2095
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2082
زمان: 
2/5 16:00
قیمت یوان چین امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 2082 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":2095},{"date":"1398/02/05 14:00","price":2081},{"date":"1398/02/05 15:00","price":2085},{"date":"1398/02/05 16:00","price":2082}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398