کمترین: 
2379
بیشترین: 
2397
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2379
زمان: 
2/5 16:00
قیمت لیر ترکیه امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 2379 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":2397},{"date":"1398/02/05 14:00","price":2380},{"date":"1398/02/05 15:00","price":2384},{"date":"1398/02/05 16:00","price":2379}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398