کمترین: 
3813
بیشترین: 
3839
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3822
زمان: 
2/5 16:00
قیمت درهم امارات امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 3822 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":3839},{"date":"1398/02/05 14:00","price":3813},{"date":"1398/02/05 15:00","price":3828},{"date":"1398/02/05 16:00","price":3822}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398