کمترین: 
1896000
بیشترین: 
1907000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1902000
زمان: 
2/5 15:00
قیمت مثقال طلا امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1902000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":1896000},{"date":"1398/02/05 13:00","price":1907000},{"date":"1398/02/05 14:00","price":1897000},{"date":"1398/02/05 15:00","price":1902000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398