کمترین: 
2748000
بیشترین: 
2748000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2748000
زمان: 
2/5 12:25
قیمت نیم سکه امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 2748000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":2748000},{"date":"1398/02/05 12:25","price":2748000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398