کمترین: 
584200
بیشترین: 
586100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
585500
زمان: 
2/5 16:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 585500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":585200},{"date":"1398/02/05 13:00","price":586100},{"date":"1398/02/05 14:00","price":585500},{"date":"1398/02/05 15:00","price":584200},{"date":"1398/02/05 16:00","price":585500}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398