کمترین: 
4893000
بیشترین: 
4896000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4896000
زمان: 
2/5 15:00
قیمت سکه امامی امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 4896000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":4893000},{"date":"1398/02/05 13:00","price":4896000},{"date":"1398/02/05 14:00","price":4894000},{"date":"1398/02/05 15:00","price":4896000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399