کمترین: 
438200
بیشترین: 
439600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
439100
زمان: 
2/5 16:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 439100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 12:00","price":438900},{"date":"1398/02/05 13:00","price":439600},{"date":"1398/02/05 14:00","price":439100},{"date":"1398/02/05 15:00","price":438200},{"date":"1398/02/05 16:00","price":439100}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398