کمترین: 
3840
بیشترین: 
3850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3840
زمان: 
2/5 14:58
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 3840 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 11:27","price":3850},{"date":"1398/02/05 14:58","price":3840}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398