کمترین: 
15744
بیشترین: 
15807
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15756
زمان: 
2/5 16:00
قیمت یورو امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 15756 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 11:00","price":15807},{"date":"1398/02/05 12:00","price":15804},{"date":"1398/02/05 13:00","price":15758},{"date":"1398/02/05 14:00","price":15749},{"date":"1398/02/05 15:00","price":15744},{"date":"1398/02/05 16:00","price":15756}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398