کمترین: 
13812
بیشترین: 
13878
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13812
زمان: 
2/5 16:00
قیمت دلار امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دلاردر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 13812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 11:00","price":13878},{"date":"1398/02/05 13:00","price":13824},{"date":"1398/02/05 14:00","price":13816},{"date":"1398/02/05 15:00","price":13829},{"date":"1398/02/05 16:00","price":13812}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398