کمترین: 
4911000
بیشترین: 
4930000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4911000
زمان: 
2/5 14:57
قیمت سکه در بازار تهران امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 4911000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:46","price":4930000},{"date":"1398/02/05 14:57","price":4911000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398