کمترین: 
871.9
بیشترین: 
871.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
871.9
زمان: 
2/5 10:00
قیمت درام ارمنستان امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 871.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":871.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398