کمترین: 
2475.7
بیشترین: 
2475.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.7
زمان: 
2/5 10:00
قیمت منات آذربایجان امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 2475.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":2475.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399