کمترین: 
65.4
بیشترین: 
65.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.4
زمان: 
2/5 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 65.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":65.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399