کمترین: 
13104.4
بیشترین: 
13104.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13104.4
زمان: 
2/5 10:00
قیمت بات تایلند امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 13104.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":13104.4}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399