کمترین: 
1015.7
بیشترین: 
1015.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015.7
زمان: 
2/5 10:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1015.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":1015.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398