کمترین: 
3083.2
بیشترین: 
3083.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3083.2
زمان: 
2/5 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 3083.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":3083.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399