کمترین: 
2966.2
بیشترین: 
2966.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2966.2
زمان: 
2/5 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 2966.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":2966.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398