کمترین: 
350.3
بیشترین: 
350.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
350.3
زمان: 
2/5 10:00
قیمت دینار عراق امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 350.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":350.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399