کمترین: 
486.1
بیشترین: 
486.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
486.1
زمان: 
2/5 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 486.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":486.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398