کمترین: 
445.6
بیشترین: 
445.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
445.6
زمان: 
2/5 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 445.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":445.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398