کمترین: 
4116.3
بیشترین: 
4116.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4116.3
زمان: 
2/5 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 4116.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":4116.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399