کمترین: 
3114.3
بیشترین: 
3114.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3114.3
زمان: 
2/5 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 3114.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":3114.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398