کمترین: 
624.3
بیشترین: 
624.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624.3
زمان: 
2/5 10:00
قیمت یوان چین امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 624.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":624.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398