کمترین: 
712.9
بیشترین: 
712.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
712.9
زمان: 
2/5 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 712.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":712.9}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399