کمترین: 
5420.3
بیشترین: 
5420.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5420.3
زمان: 
2/5 10:00
قیمت پوند امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت پونددر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 5420.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 10:00","price":5420.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398