کمترین: 
164.51
بیشترین: 
166.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
166.33
زمان: 
2/5 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 166.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 04:30","price":166.2},{"date":"1398/02/05 05:00","price":166.84},{"date":"1398/02/05 07:30","price":166.75},{"date":"1398/02/05 08:00","price":164.95},{"date":"1398/02/05 10:30","price":165.96},{"date":"1398/02/05 11:00","price":165},{"date":"1398/02/05 13:30","price":164.51},{"date":"1398/02/05 14:00","price":164.59},{"date":"1398/02/05 16:30","price":165.2},{"date":"1398/02/05 17:00","price":165.67},{"date":"1398/02/05 19:30","price":165.41},{"date":"1398/02/05 20:00","price":165.04},{"date":"1398/02/05 22:30","price":166.24},{"date":"1398/02/05 23:00","price":166.33}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398