کمترین: 
5446.8
بیشترین: 
5533.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5533.6
زمان: 
2/5 23:00
قیمت بیت کوین امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 5533.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 01:30","price":5471.4},{"date":"1398/02/05 02:00","price":5480.9},{"date":"1398/02/05 04:30","price":5482.4},{"date":"1398/02/05 05:00","price":5472},{"date":"1398/02/05 07:30","price":5487.7},{"date":"1398/02/05 08:00","price":5455},{"date":"1398/02/05 10:30","price":5459.2},{"date":"1398/02/05 11:00","price":5446.8},{"date":"1398/02/05 13:30","price":5449.6},{"date":"1398/02/05 14:00","price":5451},{"date":"1398/02/05 16:30","price":5488.5},{"date":"1398/02/05 17:00","price":5482.1},{"date":"1398/02/05 19:30","price":5482.3},{"date":"1398/02/05 20:00","price":5494.5},{"date":"1398/02/05 22:30","price":5527.8},{"date":"1398/02/05 23:00","price":5533.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398