کمترین: 
1273.77
بیشترین: 
1277.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1277.30
زمان: 
2/5 15:00
قیمت اونس طلا امروز 5 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 5 اردیبهشت 1398 , 1277.30 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/05 01:30","price":1275.72},{"date":"1398/02/05 04:30","price":1274.27},{"date":"1398/02/05 05:00","price":1273.77},{"date":"1398/02/05 05:30","price":1274.06},{"date":"1398/02/05 06:00","price":1273.85},{"date":"1398/02/05 06:30","price":1274.56},{"date":"1398/02/05 07:30","price":1276.56},{"date":"1398/02/05 10:30","price":1276.02},{"date":"1398/02/05 13:30","price":1277.09},{"date":"1398/02/05 14:00","price":1277.20},{"date":"1398/02/05 14:30","price":1277.59},{"date":"1398/02/05 15:00","price":1277.30}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398