کمترین: 
3376
بیشترین: 
3383
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3383
زمان: 
2/4 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 3383 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 13:30","price":3376},{"date":"1398/02/04 15:00","price":3381},{"date":"1398/02/04 18:00","price":3382},{"date":"1398/02/04 19:00","price":3378},{"date":"1398/02/04 20:00","price":3383}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398