کمترین: 
2663000
بیشترین: 
2683000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2673000
زمان: 
2/4 16:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 2673000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 13:25","price":2683000},{"date":"1398/02/04 14:00","price":2663000},{"date":"1398/02/04 16:00","price":2673000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398