کمترین: 
435
بیشترین: 
437
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
436
زمان: 
2/4 20:00
قیمت بات تایلند امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 436 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":435},{"date":"1398/02/04 13:30","price":436},{"date":"1398/02/04 15:00","price":437},{"date":"1398/02/04 16:00","price":435},{"date":"1398/02/04 17:00","price":437},{"date":"1398/02/04 18:00","price":435},{"date":"1398/02/04 20:00","price":436}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398