کمترین: 
1777
بیشترین: 
1780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1780
زمان: 
2/4 20:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 1780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":1779},{"date":"1398/02/04 13:30","price":1777},{"date":"1398/02/04 15:00","price":1778},{"date":"1398/02/04 17:00","price":1779},{"date":"1398/02/04 19:00","price":1777},{"date":"1398/02/04 20:00","price":1780}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398