کمترین: 
10245
بیشترین: 
10266
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10265
زمان: 
2/4 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 اردیبهشت 1398 , 10265 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/04 12:00","price":10266},{"date":"1398/02/04 13:30","price":10256},{"date":"1398/02/04 14:00","price":10260},{"date":"1398/02/04 16:00","price":10259},{"date":"1398/02/04 17:00","price":10264},{"date":"1398/02/04 18:00","price":10257},{"date":"1398/02/04 19:00","price":10245},{"date":"1398/02/04 20:00","price":10265}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398